bảng giá dịch vụ hitho.vn

(*) Bảng phí và bảng giá vật tư phát sinh áp dụng tháng 11/2019 đến khi có thông báo mới

bảng giá lắp đặt MÁY LẠNH

phí công lắp MÁY LẠNH

Nội dung Đơn vị tính Đơn giá
VỆ SINH MÁY LẠNH 1HP - 2HP Bộ 150,000đ
VỆ SINH MÁY LẠNH 2,5HP - 3HP Bộ 250,000đ
VỆ SINH MÁY LẠNH 3,5HP - 5HP Bộ 450,000đ
VỆ SINH MÁY LẠNH DI ĐỘNG Bộ 350,000đ
Vệ SINH MÁY PANASONIC MODEL - VU Bộ 350,000đ
VỆ SINH MÁY TOSHIBA DAISEKAI - PAS Bộ 350,000đ

bảng giá vật tư phát sinh MÁY LẠNH

Nội dung Loại hàng Đơn vị tính Đơn giá
Ống đồng Ống đồng 6/10 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) Mét 200,000đ
Ống đồng 6/12 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) Mét 200,000đ
Ống đồng 6/14 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) Mét 200,000đ
Ống đồng 6/16 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) Mét 200,000đ
Eke Eke - Máy lạnh 1.0 HP Cặp 200,000đ
Eke - Máy lạnh 1.5 HP Cặp 200,000đ
Eke - Máy lạnh 2.0 HP/ 2.5 HP Cặp 200,000đ
Eke - Máy lạnh tủ đứng Cặp 200,000đ

bảng giá lắp đặt MÁY GIẶT

phí công lắp MÁY GIẶT

Nội dung Đơn vị tính Đơn giá
VỆ SINH MÁY GIẶT CỬA TRÊN Cái 250,000đ
VỆ SINH MÁY GIẶT CỬA NGANG Cái 500,000đ
Di dời máy giặt cửa ngang ( khác địa chỉ) Cái 500,000đ

bảng giá lắp đặt MÁY LẠNH

phí công lắp MÁY LẠNH

Nội dung Đơn vị tính Đơn giá
Di dời máy 1HP - 1,5HP (cùng địa chỉ) Bộ 350,000đ
Di dời máy 1HP - 1,5HP (khác địa chỉ) Bộ 400,000đ
Di dời máy 2HP - 2,5HP (cùng địa chỉ) Bộ 400,000đ
Di dời máy 2HP - 2,5HP (khác địa chỉ) Bộ 500,000đ
Di dời máy 3HP - 3,5HP (cùng địa chỉ) Bộ 800,000đ
Di dời máy 3HP - 3,5HP (khác địa chỉ) Bộ 900,000đ
Di dời máy 4HP - 5HP (cùng địa chỉ) Bộ 1,000,000đ
Di dời máy 4HP - 5HP (khác địa chỉ) Bộ 1,200,000đ
Tháo - Lắp (dàn lạnh) Bộ 200,000đ
Tháo - Lắp (dàn nóng) Bộ 200,000đ
Tháo máy lạnh (nguyên bộ) Bộ 200,000đ
Tháo dàn nóng hoặc dàn lạnh Cái 150,000đ
Lắp đặt máy lạnh từ 1HP - 1,5HP Bộ 250,000đ
Thử xì dàn nóng/dàn lạnh, đường ống ga Bộ 450,000đ
Sạc ga R22 A, R32 A (1kg), 1HP - 2HP Bộ 450,000đ
Sạc ga R22 A, R32 A (1.2kg), 2,5HP - 3HP Bộ 550,000đ
Sạc ga R22 A, R32 A (1,6 kg), 3,5HP - 5HP Bộ 750,000đ
Sạc ga 100% - R410A (không châm ga), 1HP - 2HP Bộ 750,000đ
Sạc ga 100% - R410A (không châm ga), 2,5HP - 3HP Bộ 850,000đ
Sạc ga 100% - R410A (không châm ga), 3,5HP - 5HP Bộ 1,600,000đ
Châm thêm ga R22 A, R32 (0.3 kg), 1HP - 2HP Bộ 150,000đ
Châm thêm ga R22 A, R32 (0.4 kg), 2,5HP - 3HP Bộ 200,000đ
Châm thêm ga R22 A, R32 (0,5kg), 3,5HP - 5HP Bộ 250,000đ

bảng giá lắp đặt MÁY GIẶT

phí công lắp MÁY GIẶT

Nội dung Đơn vị tính Đơn giá
Di dời máy giặt (cửa trên) Cái 250,000đ
Di dời máy giặt (cửa ngang) Cái 400,000đ

bảng giá lắp đặt QUẠT HƠI NƯỚC (QUẠT ĐIỀU HÒA)

phí công lắp QUẠT HƠI NƯỚC (QUẠT ĐIỀU HÒA)

Nội dung Đơn vị tính Đơn giá
VỆ SINH QUẠT ĐIỀU HÒA Cái 150,000đ

bảng giá lắp đặt MÁY NƯỚC NÓNG

phí công lắp MÁY NƯỚC NÓNG

Nội dung Đơn vị tính Đơn giá
Di dời máy tắm nóng ( cùng địa chỉ) Cái 200,000đ
Di dời máy tắm nóng ( khác địa chỉ) Cái 300,000đ

bảng giá lắp đặt Phí kiểm tra 100,000

phí công lắp Phí kiểm tra 100,000

Nội dung Đơn vị tính Đơn giá
Bảo hành máy lạnh, Tủ lạnh, máy giặt,... Cái
Bảo hành tivi,loa,bếp... Cái